Advies

Wij geven advies op het gebied van:

Organisatieontwikkeling
Arbeidsverhoudingen

Organisatieontwikkeling en verandermanagement

Hoe kom je van strategie naar uitvoering, op welke wijze kan participatie van medewerkers effectief worden vormgegeven, hoe stimuleer je verantwoordelijkheid en eigenaarschap in de praktijk, welke informatie levert implementatie op, wat betekent dit voor de effectiviteit en bijsturing, hoe maak je feedback en weerstanden effectief, welke ‘cultuur’ wordt nagestreefd?

Rond deze vragen en thema’s ondersteunen wij organisaties met het ontwerp en proces van een ‘veranderaanpak’. Met gebruikmaking van onze veranderkundige expertise werken we vanuit een sterke verankering aan de ‘top’ (leiderschap) en maximale participatie aan de ‘basis’. Doelstellingen, ambities en te bereiken resultaten (‘het wat’) geven richting, werkwijze en processen (‘het hoe’) komen in co-creatie tot stand. Stapsgewijs wordt geleerd, gereflecteerd en bijgestuurd met interventies op het niveau van organisatie (systeem), teams (groepsdynamisch) en individu (leiderschap, feedback, competentie).

Leestip: boek Leren veranderen

Arbeidsverhoudingen

Belangrijke veranderingen in de organisatie (fusie, reorganisatie, inkrimping, outsourcing) vragen om zorgvuldige besluitvorming en creëren van draagvlak bij diverse stakeholders. Wettelijke regelingen (WOR, SER, Arbo, ATW, cao’s etc.) geven hiervoor kaders aan waarbinnen overleg en besluitvorming plaatsvindt. De historie en cultuur (Angelsaksisch, Rijnlands) alsook de interne verhoudingen binnen ondernemingen zijn van grote invloed op de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen.

Bij belangrijke advies- of instemmingstrajecten zetten wij onze expertise in op het terrein van regelgeving (arbeidsrecht), onderhandelen en samenwerken. Met oog voor de diverse belangen ten behoeve van de best mogelijke uitkomst voor alle partijen.

Overig aanbod

Training

Coaching

Specials