Publicaties

Boek: Waarom zeggen we niet wat we vinden?

Trefwoorden: Communicatieproblemen, Communiceren, Cultuuromslag, Macht, Open cultuur

Organisaties met een open cultuur zijn de winnaars van de toekomst. Niet alleen is het cruciaal voor een wendbare organisatie, maar je voelt je ook meer betrokken als jouw mening telt. Toch houden we vaak onze mond. Waarom?

Op veel werkplekken voelt het helemaal niet veilig om te zeggen wat je vindt. Dieselgate en #MeToo hebben dat wel bewezen. De cultuur schrijft impliciet voor misstanden vooral niet te melden, of je wordt helemaal niet uitgenodigd om mee te denken. Maar ook wijzelf dragen vaak bij aan de zwijgcultuur. We weten niet hoe we zaken moeten aankaarten of zijn bang buitengesloten te worden.

Aan de hand van een eenvoudig model belicht Jan Hille Noordhof de vier aspecten die bepalen of we ons uitspreken: macht, cultuur, competenties en psychologie. Hij geeft praktische tips waarmee je de barrières overwint en kunt zorgen voor een open cultuur in jouw bedrijf. Want als medewerkers zeggen wat ze vinden, komen innovaties en verbeteringen tot stand en wordt het werk veel leuker.

Boek: Effectieve gesprekken

Trefwoorden:Communiceren, Gesprekken, Persoonlijke effectiviteit, RET (Rationeel Emotieve Training)

Je voert ze dagelijks: gesprekken waarin je iets wilt bereiken of gedaan wilt krijgen van de ander. Je probeert een opdracht binnen te slepen, je project de goede kant op te sturen of gewoon je dochter haar huiswerk te laten maken. In alle gevallen is het doel anderen enthousiast te krijgen voor jouw ideeën, inzichten en voorstellen. Want je moet rekening houden met belanghebbenden en je omgeving, maar je zit jezelf soms ook behoorlijk dwars met interne conflicten, faalangst of een gebrek aan pragmatisme. Tegelijkertijd wordt het steeds belangrijker je te profileren, zodat juist jij de opdracht of het project krijgt – en dat geldt niet alleen voor zzp’ers.

Noordhof en Backx leren je effectief invloed uit te oefenen en je eigen niet-productieve
gedrag af te leren met behulp van inzichten uit de cognitieve gedragswetenschappen. ‘Effectieve gesprekken’ is rijk aan voorbeelden en doorspekt met wetenschappelijk onderzoek, maar het biedt ook een praktische cursus RET. Direct resultaat verzekerd.

Artikel: Werken aan vertrouwen in organisaties

Vertrouwen is een voorwaarde voor samenwerken in organisaties en voor het tot stand komen van zakelijke transacties tussen bedrijven. Vertrouwen wordt wel het cement van de samenleving
genoemd. Maar hoe bouw je vertrouwen op in situaties waarin het vertrouwen ontbreekt? In dit artikel gaan we op zoek naar de werking van vertrouwen, de mogelijkheden om op vertrouwen te
‘sturen’ en de interventies die je daarbij ter beschikking staan. Om gericht aan vertrouwen te werken is het allereerst nodig onderscheid te maken tussen verschillende vormen van vertrouwen. Vertrouwen vraagt verder om een scherp oog voor de context en blijkt persoonsgebonden te zijn. Tenslotte vraagt
werken aan vertrouwen ook om een acceptatie van de ‘kiemen van wantrouwen’ die in elke organisatie aanwezig zijn.

Door: Derck Buitendijk, Piet Hoekstra, Volken Timmerman