Klachten

Heeft u een klacht over People Plus?

Wanneer u niet tevreden bent over een training of coaching, of over de manier waarop wij u die hebben aangeboden, dan hopen wij dat u die onvrede met ons wilt delen. Wij kunnen onze prestaties dan verbeteren. Om die reden bieden wij u na de training een evaluatieformulier aan, waarop u ons feedback kunt geven.

Toch kan het zijn dat u iets kwijt wilt dat u om welke reden dan ook niet direct bij de trainer kenbaar wilt of kunt maken. Voor die gevallen hebben wij een klachtenprocedure. De drie partners van People Plus treden als vertrouwenspersoon op voor elkaars klanten. Zij zullen desgewenst uw klacht geanonimiseerd bespreken met de trainer of consultant waar uw klacht betrekking op heeft.

U kunt daartoe contact opnemen met:
Joost van Egmond, joost.van.egmond@peopleplus.nl, 06 55 38 51 77
Piet Hoekstra, piet.hoekstra@peopleplus.nl, 06 22 49 18 70
Jan Hille Noordhof, janhille.noordhof@peopleplus.nl, 06 52 52 74 56

Binnen drie werkdagen ontvangt u een schriftelijke (e-mail) of mondelinge bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen. De klacht zal binnen 14 dagen na deze bevestiging worden afgehandeld. Mocht er voor de afhandeling van uw klacht een langere afhandelingstermijn nodig zijn dan binnen deze 14 werkdagen, dan wordt u daarvan in ieder geval binnen deze zelfde termijn van 14 werkdagen op de hoogte gesteld. Ook wordt u een inhoudelijke motivatie verstrekt wat de reden is voor deze tijdsoverschrijding. Tevens zult u dan een indicatie ontvangen wanneer wij verwachten de klacht te kunnen hebben afgehandeld. Wilt u meer weten over de procedure en wat u verder nog kunt doen, kijk dan onder artikel 10 van onze Leveringsvoorwaarden.