Training “Financieel gezond ?!”

Landgoed Zonheuvel, Doorn09/09/2020 – 06/10/2020

Training “Financieel gezond ?!”

‘Significant verbeteren van je liquiditeit door het sturen van je cashflow’.

RESULTAAT

Na deze training ben je in staat op eigen kracht de kasstroom (cashflow) van je bedrijf te sturen, waardoor de liquiditeit van je onderneming significant verbetert met als direct gevolg een hogere winst en verzekerde continuïteit.

UITDAGENDE TIJDEN

De Coronacrisis heeft menig onderneming op zijn grondvesten doen schudden. Bedrijven die willen overleven en willen groeien zijn mede afhankelijk van de mate waarin er voldoende liquiditeit aanwezig is om rekeningen te betalen. De huidige situatie in ondernemend Nederland is op z’n zachts gezegd ‘uitdagend’. Bedrijven die begin 2020 nog financieel gezond waren hebben grote klappen te verwerken gekregen. Heb je gebruik gemaakt van een (tijdelijke) lening dan staat één ding vast: een lening moet worden terugbetaald. Dit terugbetalen komt bovenop de reeds aanwezige betaalverplichtingen en gaat dus ten koste van je liquiditeit. Het is daarom nu reeds belangrijk om te weten waar je je liquiditeit kunt verbeteren.

Je kunt je Euro maar 1 x uitgeven, dus zorg dat je het aan de juiste zaken besteedt!

Als verantwoordelijk bedrijfsleider, financieel manager, maar ook als OR-lid maak je je misschien wel zorgen. Want hoe staat het er financieel voor bij jullie? Vragen die je misschien bezighouden:

 • Kunnen we al onze rekeningen wel op tijd betalen?
 • Beschikt ons bedrijf wel over voldoende liquide middelen?
 • Komen we nooit op bepaalde momenten liquiditeit tekort?
 • Wat betekent dit voor de mensen en de continuiteit?
 • Hebben we inzicht in waar ons geld aan wordt uitgegeven?
 • Of varen we deels in de mist?

Juist in tijden als deze is het belangrijk vat op je financiële positie te hebben. Schuldeisers zitten misschien ook in zwaar weer en zullen sneller dan voorheen bij jullie aankloppen om hun geld te claimen. Dan is het nodig om te weten waar je financieel aan toe bent. Dan is financiële kennis goud waard.

Daarom hebben we de training Financieel Gezond?! ontwikkeld, om organisaties te helpen bij het financieel gezond krijgen van hun bedrijf en hen te verzekeren van een stabiele toekomst. Drie thema’s komen aan bod:

 1. Kennis (Kennis is de basis van gezond financieel management. Na de training ken je de meest fundamentele begrippen en kun je daarmee werken).
 2. Financieel management/aansturing (Je kunt veel kennis hebben, die moet je ook wel in (durven) zetten. Cash-flow-management betekent ook duidelijke keuzes maken. Soms moet je nee zeggen tegen voorstellen van medewerkers of je moet scherp onderhandelen met leveranciers. Daar word je niet per se populair van, maar het helpt je wel je bedrijf gezond te maken. Dit geldt overigens evenzeer voor OR-leden, die zullen soms het eerlijke gesprek met de directie aan moeten (durven) gaan om een zo goed mogelijk resultaat te boeken voor hun achterban).
 3. Praktische tips (Een van de trainers is jarenlang als Algemeen Directeur zelf verantwoordelijk geweest voor het financiële huishouden van een middelgroot bedrijf (300 medewerkers). Hij kent het klappen van de zweep als geen ander en kan op veel vragen antwoord geven en je voorzien van een schat aan praktische tips).

DOELGROEP

Deze training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die vanuit zijn/haar rol in de onderneming te maken heeft met het opzetten, uitvoeren en/of toetsen van budgetten, financiële doelstellingen, realiseren van besparingen, het (her)inrichten van de organisatie en/of het uitvoeren van projecten.

Deze training is dus niet slechts het feestje van de financieel manager of boekhouder, de uitgangspunten gelden voor alle budgethouders, leidinggevenden, senior (staf)medewerkers en ook leden van de  Ondernemingsraad.

De training is geen Sales-, HR- of IT-training, echter de ‘kasstromen & kosten’ die te maken hebben met Sales, HR en IT zijn wel degelijk onderdeel van de training. Hierdoor is de training ook zeer geschikt voor Sales-, HR- en IT-managers die verantwoordelijk zijn voor intern kostenbudget.

Specifieke financiële voorkennis is niet noodzakelijk.

We nemen je eerst hoog over mee in de basisbegrippen van ‘Financieel management’ zodat de samenhang met kengetallen en positie van ‘cashflow’ helder is.

Uiteraard werk je samen met je collega’s om de verbeteringen tot stand te brengen. Aan bod komt ook op welke wijze de samenwerking met de controller, de afdelingsleiding, inkoper en het Management Team effectief plaatsvindt zodat de resultaten samen continu worden behaald.

Oh ja; vooral niet vergeten: het verbeteren van je liquiditeit is naast noodzakelijk ook gewoon leuk, want iedereen in het bedrijf kan een bijdrage leveren!

Vergeet de successen niet te vieren!

WANNEER

We hebben op dit moment 2 trainingen gepland staan:

 • 9 en 10 september (inclusief 1x overnachting) en 6 oktober.
 • 13 en 14 oktober (inclusief 1x overnachting) en 30 oktober.

3 dagen training dus![1]

Start 9.30 uur, einde 16.30 uur (dag 1 eindigt om 18.30 uur).

WERKWIJZE

In de training wordt in kleine groepen met afwisselende werkvormen geoefend, met eigen praktijkvoorbeelden onder begeleiding van ervaren trainers.

WAAR

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 te Doorn (midden van het land).

RESULTAAT

Na afloop van de training:

 • Heb je inzicht in je cashflow
 • Weet jij waar je je liquiditeit kunt verbeteren
 • Kom je met een verbeterplan op de zaak
 • Zet je direct liquiditeit-verbeteracties uit
 • Begrijp je de samenhang met andere afdelingen
 • Werk je samen om doelen te bepalen en te bereiken
 • Draag je bij aan de continuïteit van de onderneming
 • Heb je inzicht over de bereikte scores
 • Ben je in staat om continu te liquiditeit te beheersen
 • Communiceer je je scores en vier je je succes

INVESTERING

Euro 1.495,– per persoon exclusief BTW
Deze investering is inclusief:
Alle trainingsmaterialen, waaronder het boek ‘Waarom zeggen we niet wat we vinden?’
Arrangement: 1 x overnachting, 1 x ontbijt, 3 x lunch, 1 x diner; koffie/thee/fris

DE TRAINERS

Jaap van Leeuwen is ondernemer, adviseur/coach en verandermanager. Hij geeft reeds vijfentwintig jaar leiding en advies aan organisaties in verandering, met een ‘doen’ mentaliteit, pragmatisch en dicht op het team met een motiverende stijl. Geen tijd verspillen, maar handelen. Jaap realiseert aanzienlijke kostenreducties van soms wel 20% waardoor significante liquiditeitsverbetering ontstaat. Hierdoor kunnen onderneming en ondernemer hun eigen koers blijven varen.

Jan Hille Noordhof, heeft ruim twintig jaar ervaring als trainer/adviseur op het gebied van leiderschap, conflicthantering, acquisitie- en onderhandelingsvaardigheden in binnen en buitenland.
Jan Hille heeft meerdere boeken op zijn naam staan, waaronder “Waarom zeggen wij niet wat wij vinden? Op naar een open en veilige bedrijfscultuur”

ONDERWERPEN TRAINING

DAG 1 ; INZICHT  IN MATERIE

 • Opzet van jouw individuele verbeterplan.
 • Begrippen
  • Jaarrekening & Balans
  • Kengetallen
  • Winst – en verliesrekening  of Resultaatrekening
  • Kasstroom
  • Budget
 • Managen van Liquiditeit
  • Contractmanagement
  • Debiteurenbeheer
  • Crediteurenbeheer
  • Voorraadbeheer
  • First Time Right / Quality
  • OPEX/CAPEX
  • Kopen of Leasen
  • Sale & lease back
  • ‘ Verkoop’ cashflow aspecten
  • ‘ IT’ cashflow aspecten
  • ‘ HR’ cashflow aspecten

Einde dag 1:
Mijn persoonlijke doelstelling geformuleerd

DAG 2: UITVOERING

 • Uitwerken van je persoonlijke doelstellingen:
 • Management Technieken
 • Verdieping van materie
 • Verdieping hoe om te gaan met weerstanden en conflict
 • Onderhandelingsvaardigheden
 • Communicatie & rapportage

Einde dag 2:
Gereed S.M.A.R.T. actieplan per deelnemer

DAG 3;

 • Stand van zaken van jouw individuele actieplan.
 • Delen ervaringen
 • Inventarisatie scores
 • Positieve scores
 • Wat lukt nog niet
 • Wat heb je nodig

Einde dag 3:
Jouw up to date Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Taakgericht actieplan.

[1] De training is modulair van opzet. Je kunt hem dus ook deels volgen. Kijk voor de mogelijkheden onder ‘tickets’

Hotel Landgoed Zonheuvel
98 Amersfoortseweg
3941 EP Doorn

Overig aanbod

Training

Coaching

Advies

Specials

Share This