Manifest van Openheid

Manifest van Openheid

De laatste weken rollen de schandalen over elkaar heen in Nederland. Bij ProDemos worden gevallen van misbruik stilgezwegen, er heerst een angstcultuur bij het Openbaar Ministerie en uit onderzoek blijkt dat vrouwelijke academici stelselmatig worden geïntimideerd en uit het universitair bedrijf worden weggewerkt. Buiten het feit dat dit traumatisch is voor de slachtoffers, heeft dit een veel groter negatief effect. Daarom kom ik met een manifest van openheid, vanuit de overtuiging dat open organisaties de winnaars van de toekomst zijn. Ze zijn veiliger, het is er fijner werken, het ziekteverzuim, de werkdruk en het verloop zijn er lager, de productiviteit en de winst liggen er hoger, evenals de innovatieve kracht. En bovenal, de medewerkers zijn er gelukkiger.

Manifest van Openheid

 1. Organiseer tegenmacht
 2. Zorg voor infrastructuur
 3. Spreek heldere taal
 4. Mobiliseer het andere geluid
 5. Vergroot je vaardigheden en die van je mensen
 6. Kijk in de spiegel: mag jij er zijn met je opvattingen en ideeën?
 7. Het ligt nooit aan jou alleen
 8. Het ligt nooit aan de organisatie alleen
 9. Onderzoek de noodzaak
 10. Zeg wat gezegd moet worden

 

 1. Organiseer tegenmacht

  Macht heeft de neiging te corrumperen. Daarom is het nodig tegenmacht te organiseren. Zorg dat er een onafhankelijke vertrouwenspersoon is en stel een goed werkende Ondernemingsraad in. Niet om tegen te werken, maar wel om een vinger aan de pols te houden, om misstanden te kunnen aanpakken en een open en veilig werkklimaat te bevorderen.

 2. Zorg voor infrastructuur

  Als je nergens met je ideeën terecht kunt, wordt je feitelijk de mond gesnoerd. Dat is frustrerend voor jou en zonde voor de organisatie. Ik ga ervan uit dat medewerkers goede ideeën kunnen hebben, die moeten ze dan wel kwijt kunnen. Ga werken volgens de principes van Scrum. Heb elke dag een dagstart, zorg voor werkoverleg en heb regelmatig een bilateraal overleg met je medewerkers.

 3. Spreek heldere taal

  Niet zelden zorgt taal voor elitevorming. In Nederland vliegen de onduidelijke, Engelse termen je tegenwoordig om de oren. Functietitels zijn eveneens vaak in het Engels, waardoor het onduidelijk is wat iemand eigenlijk doet. Afkortingen zijn vaak evenmin van de lucht. Onduidelijkheid alom. Alleen de inner circle (nu doe ik het nota bene zelf) begrijpt wat er gezegd wordt. Als je wilt dat ook lager opgeleiden hun inbreng geven verdient het aanbeveling Nederlands te praten. Voor alle 0-urencontracters en flexwerkers geldt natuurlijk hetzelfde. Als jullie jargon praten, kunnen zij niet meepraten. Zonde.

 4. Mobiliseer het andere geluid

  Mensen verschillen en dat is leuk. Door die verschillen bestaan er verschillende kijken op de werkelijkheid en dat is winst. Innovaties komen tot stand door iedereen de kans te geven bij te dragen. De een benadert een vraagstuk nu eenmaal anders dan de ander. Maar ook uit marketingoogpunt is het handig zoveel mogelijk geluiden hoorbaar te maken in je organisatie. Hoe zou je als vijftigjarige hoogopgeleide man gevoel kunnen hebben bij wat jouw vrouwelijke klanten van 20 met een niet-westerse achtergrond belangrijk vinden. Waarom die twintigjarige dan niet in de directie opnemen of op zijn minst regelmatig consulteren. Prinses Laurentien is daarom de stichting www.missingchapter.org begonnen.

 5. Vergroot je vaardigheden en die van je mensen

  Je mening geven, aangeven wat je wilt of je grens bepalen is niet eenvoudig. Of de ander begrijpt je niet of de ander accepteert dat wat je zegt niet. Om je punt goed voor het voetlicht te krijgen heb je vaardigheden nodig. Dat geldt voor jou als leidinggevende en voor jou als medewerker. Gelukkig zijn die vaardigheden te leren.

 6. Kijk in de spiegel: mag jij er zijn met je opvattingen en ideeën?

  Of je daadwerkelijk zult zeggen wat je vindt, heeft niet alleen met vaardigheden te maken. Zelfbewustzijn en de overtuiging dat jouw mening ertoe doet, zijn minstens zo belangrijk. Hoe denk jij eigenlijk over jezelf? Mag je er zijn met je opvattingen en meningen of zijn de meningen van anderen belangrijker en moet jij vooral luisteren?

 7. Het ligt nooit aan jou alleen

  Er komt heel wat bij kijken om te zeggen wat je vindt. Je moet over vaardigheden en ook nog over een behoorlijk portie zelfverzekerdheid beschikken. Bedenk dan dat het nooit alleen aan jou ligt. De ander is er ook nog, evenals de organisatie waarin jij werkt. Zijn ze daar geïnteresseerd in jou, stimuleren ze jouw inbreng of kun je maar beter je mond houden?

 8. Het ligt nooit aan de organisatie alleen

  Je kunt je nooit helemaal verschuilen achter je organisatie of je collega’s. Principieel gezien kun je in Nederland altijd zeggen wat je vindt. We leven in een vrij land en een rechtsstaat. Soms moet je ook gewoon het lef hebben je mening te geven. Probeer eens wat, het gaat heus niet perse mis. Het helpt je bovendien je doelen te bereiken en het is goed voor je gevoel van eigenwaarde.

 9. Onderzoek de noodzaak

  Er moet wel een goede reden zijn om je mening te geven. Het is zeker niet de bedoeling dat je je overal maar tegenaan bemoeit. Goede redenen om je mond open te doen zijn: de kwestie is belangrijk voor jou, als je niks zegt dreigt er gevaar, je hebt de oplossing voor een probleem of je voelt een morele noodzaak. Ook als je er niet zelf direct beter van wordt, kan het toch nuttig en nodig zijn je uit te spreken. #MeToo is daar een goed voorbeeld van.

 10. Zeg wat gezegd moet worden

  Tot slot. Ga bij jezelf na of er zaken zijn die niet benoemt zijn, maar die wel gezegd hadden moeten worden. Omdat zaken dan beter verlopen, omdat jouw inbreng een nieuw licht op de zaak werpt, omdat je je zorgen maakt. Wees niet te terughoudend. Zwijgen is goud, maar spreken vaak ook!

 

Ben je het eens met het manifest, deel het dan. Alvast bedankt. Laten we samen zorgen voor een open en veilig werkklimaat!

Hartelijke groet,

Jan Hille

 

#manifestvanopenheid #metoo #atlascontact #businesscontact #cirkelvanopenheid #peopleplus @peopleplus @atlascontact @businesscontact @cirkelvanopenheid

Overig aanbod

Training

Coaching

Advies

Specials

Share This